1 Ağustos 2007 Çarşamba

Orff Schulwerk nedir?

Çiçikuli Oyunu

Mukado Ağacı

Orff Schulwerk ile ilgili yazılar

Elementer Müzik ve Hareket eğitimi müziğe bir giriş yolu arayan çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin müzik ve dansla ilgili çeşitli temel deneyimler edinmelerini sağlamayı hedefler. Orff’a göre, müzik ve hareket eğitiminde söz konusu olan yalnızca müzik eğitimi değildir, insanın yetiştirilmesidir.
(Jungmair, Das Elementare, S. 246,1992 )

Orff & Keetman
Müzik, konuşma ve dans, insanın kendini ifade etme araçlarıdır. İster çocuk-genç, ister yaşlı, ister engelli olsun her insanın içinde kendini sanatsal olarak ifade etme becerisi vardır. Carl Orff ve Gunild Keetman'ın bu prensipten yola çıkarak geliştirdikleri "orff Schulwerk" yaklaşımının temelleri 1930’larda Münih’te kurulan Günther okulunda atılmaya başlanmış, bu okulda çocuklarla yapılan müzik ve hareket eğitimi çalışmalarının ürünü olarak "Çocuklar İçin Müzik" adlı beş ciltlik kitap serisi yayımlanmıştır. Bu kitapların yayımlanmasından sonra "Orff Schulwerk" yirminci yüzyılın yükselen müzik pedagojisi sistemlerinden biri haline gelmiştir.Orff ve Keetman’ın fikirlerinin ve çalışmalarının temelini oluşturan istek; tüm insanların müzik, konuşma, dans ve bu üçünün birleşiminden ortaya çıkan ritim duygusunu hissetmesi ve bu yolla kişilerin içlerindeki yaratıcı gücün tetiklenmesidir. Bu yaratım sonucu ortaya çıkacak ürünler bireylerin kişilik gelişimine katkı sağlayacağı gibi, sosyal ve iletişim becerilerini de geliştirecektir.

TEMEL YAKLAŞIM
"Orff Schulwerk" insanın içinde zaten var olan yaratıcı güçleri açığa çıkarmasına ortam hazırlayan, temelinde ritim, hareket ve konuşma olan, insanların içlerinden geldiği gibi müzik yapıp, dans etmesine, doğaçlama yapmasına olanak tanıyan, insana bütün sanatsal alanları kombine ederek öğrenme, keşfetme, deneme ve yaratma ortamı sunan bir eğitim anlayışıdır.
Bu eğitim anlayışında geleneksel çalgı veya dans öğretiminden farklı olarak her seviyede ve yetenekteki kişiler, bir grup içerisinde etkileşimli bir yaratıcılık ve kendini ifade etme süreci yaşarlar. Temelde sosyal bir varlık olan insan için grup çalışması yoluyla öğrenme çok daha kolaydır.
Orff çalışmalarının içeriğinde, bedenin hareketlerle hazırlanmasından konuşmaların kullanılmasına, konuşmaların ritimlendirilmesinden bu ritimlerin müzik haline gelmesine ve bütün bu araçların bir dizi yaratıcı sürecin sonucunda oluşan sunumuna ( paylaşım ) kadar gelişen her aşamasında vazgeçilmez olan en önemli şey "oyun"dur. Çalışmalarda kullanılabilecek sayısız müzik ve hareket oyunları bulunmakta olup bu oyunların ders sürecinde ne zaman ve nasıl kullanılacağı dersin o günkü hedeflerine göre Orff Eğitimcisi tarafından belirlenir.
Bütün bu ders süreçlerinde beynin duygusal olan sağ bölümü ile bilişsel olan sol tarafı birlikte kullanıldığı için öğrenme süreci de daha hızlı olur.
Orff yaklaşımı her yaştaki insan için uygundur. Dünyada on sekiz aylık bebeklerden huzur evindeki yaşlılara kadar pek çok farklı yaş grubu ile çalışma örnekleri mevcuttur.

UYGULAMADAKİ PEDAGOJİK PRENSİPLER
Geleneksel eğitim sistemlerinde kişilere içlerinde bulunan zengin yaratma potansiyelini yeterince ifade etme imkanı verilmemektedir. Genelde müzik derslerinde eğilim, "yetenekli" birkaç çocuğun ön plana çıkarılması yönünde olduğu için kendini yeterince "yetenekli" hissetmeyen diğer çocuklar derslerde pasif kalmakta ve kendilerini geri çekmektedirler.
Orff yaklaşımında en önemli şey "kabül"dür. Herkes her fikri ile eşit derecede kabul görmelidir ki cesaretlensin ve kendini ifade edebilsin. Orff yaklaşımı ile işlenen derslerdeki zenginliğin temeli herkesin kendi müzik ve hareket seviyesine uygun rolleri sunmasıdır. Bu sayede bireyin sosyal psikolojik gelişimine de katkı sağlanır.
Kazandırılması veya katkı sağlanması hedeflenen sosyal psikolojik davranış ve becerilerden bazıları şunlardır: bağımsız karar verme becerisi, sorumluluk bilinci, dayanışma, sosyal duyarlılık, toleransın ve değerlilik duygusunun artması?

GELECEK
Orff yaklaşımında sonuç değil süreç önemlidir. Bu süreç içerisinde sanatsal alanda çocukların önlerine birçok alternatif serilir ve hepsinden bir miktar tadan çocuk bu alanlardan birisine daha derinlemesine girmek isteyebilir. İşte bu noktada eğitimci-aile-çocuk üçgeni kurularak çocuğun istediği alana yönlendirilmesi sağlanmalıdır. Her çocuğun bir çalgı çalması veya dansçı olması zorunlu değildir ve çocuklar bu konuda zorlanmamalıdır. İşini sevmeyen otomatik bir piyanist veya dansçı olmaktansa iyi bir sanatsever olması kişinin hayatını daha anlamlı hale getirir.

Katıldığım Seminerler(2006-2007)

-Yeni Başlayanlar İçin Orff Schulwerk Temel Uygulamalar
30.09./01.10.2006 Onur EROL-Elif SLATER

-Müzikterapi&Orff Yaklaşımları
14.10.2006 Hakan SEZGİN

-Kendin Yap Kendin Çal
12.11.2006 Onur EROL

-Oyun Hareket Ve Yaratıcı Müzik
18-19.11.2006 Necla AYDIN-Firdevs ÖZTEKİN

-Orff Yaklaşımında Müzik Ve Dans
06.11/25.12.2006 Nuran BARUT

-Shared Parameters
09-10.12.2006 Christa COOGAN-Mari HONDA

-Adım Adım Oyun-Ezgi-Şarkı Eğlenceli Ritmler
24.12.2006 Elif SLATER-Yaprak SOYSALAN

-Müziği Yaşa Hareketi Yaşa
24-25.02.2007 Onur EROL-Filiz Yaşar KOÇAK

-Sağım Solum Ellerim Ayaklarım
01.04.2007 Tugay BAŞAR

-Orff Yaklaşımıyla Müzik Eğitimi
07.03/25.04.2007 Nuran BARUT

-Hareket Tasarımı, Doğaçlama Dans ve Grup Oyunları için Materyal, Müzik&Oyuncak
28-29.04.2007 Prof.Dr Ulrike JUNGMAIR-Mag.Christine ERITSCHER

-Müzik, Materyal&Oyuncak ile Hareket, Dans&Oyun
30.04.2007 Mag.Christine ERITSCHER

-Müziği Yaşa Hareketi Yaşa 2, Adım Adım Oyun Ezgi Şarkı
12-13.05.2007 Onur EROL-Elif SLATER

-Summer Course-Orff Institut Salzburg
15-21.07.2007 Prof.Werner BEİDİNGER-Reinhold WİRSCHİNG

Summer Course-Orff Institut Salzburg Davul Gösterisi

http://www.4shared.com/file/20663354/202fb25e/BATER_SHOW.html

Salzburg 2007 Üflemeli ve Ritm

Üflemeli ve Ritimi çalan arkadaş Türk ve Ankara'da yaşıyormuş yazın özellikle Avrupa ülkelerinde sokakta müzik yaparak kazandığı parayla Cd çıkarmış.

http://www.4shared.com/file/20664840/afdb905e/FLEMEL_VE_RTM.html

Salzburg 2007 Arpa Internacional

http://www.4shared.com/file/20756991/4a45d54c/Arpa_Internacional.html

Summer Course-Orff Institut Salzburg Marimba Gösterisi

http://rapidshare.com/files/45324149/Marimba_Show.rar

Summer Course-Orff Institut Salzburg 2 Marimba-Bateri-perc Gösterisi

http://rapidshare.com/files/45331580/2_Marimba-Bateri-perc.rar

Summer Course-Orff Institut Salzburg 2007 Tek Trampet Gösterisi

http://rapidshare.com/files/45382140/TRAMPET_GoeSTER__304_S__304_.rar

ORFF SCHULWERK İLKELERİ

1-Orff-Schulwerk yaklaşımında müzik ve hareket eğitimi her zaman bir grupla uygulanır.
2-Çalışmalarda ortak yaratının meydana çıkması için işbirliği yapmanın, birlikte çalışmanın, özen göstermenin, inisiyatif kullanma ve sorumluluk taşımanın ne kadar gerekli ve yararlı olduğu görülür.
3-Elementar müzik eğitimi genç insanların çeşitli alanlara açılmasına ve daha yüksek bir konsantrasyonla çalışmalarına yardımcı olur.
4-Sosyal yetkinliğin artması insanların kendilerini başkalarının yerine koyabilme, onların duygularını anlama ve paylaşma, yani empati kurabilmelerini sağlar.

Summer Course-Orff Institut Salzburg Lüksenburg Grubu Gösterisi

Seminere lüksenburg'dan 3 kişi katıldı ve yaptıkları gösteriden yaklaşık 30 sn. lik bir bölüm çektim. ilk önce şarkıyı öğrettiler ve 120 kişi beraber söyledik bakalım nasıl bulacaksınız.

http://rapidshare.com/files/45373001/LueKSENBURG_GoeSTER__304_S__304_.rar